Interim management

Uw hoofd P&O vertrekt, u hebt niet een-twee-drie een nieuwe, en intussen moet wel een aantal zaken dringend aangepakt worden.
Uw hoofd P&O gaat met zwangerschapsverlof en u zoekt een vervanger.
Er komt een fusie. U zoekt een kwartiermaker, die niet van één van de partijen is en die de fusie begeleidt.

In die situaties heeft u baat bij een tijdelijk hoofd P&O, in de regel voor een half jaar tot maximaal een jaar.

"Je hebt het balletje aan het rollen gekregen, P&O gemoderniseerd en ons weer uitdaging gegeven." "Je enthousiasme is aanstekelijk."

Dit heb ik te bieden

Ik heb ruime ervaring als hoofd P&O, ik weet van de hoed en de rand. Daardoor heb ik als interim-manager P&O weinig inwerktijd nodig. Vooraf maak ik met u duidelijke afspraken over duur en resultaat. Na een maand presenteer ik een plan van aanpak en daarna stuur ik gericht op de afgesproken doelen. Ik spreek mensen aan op hun verantwoordelijkheden en kwaliteiten en ben gericht op groei en ontwikkeling. Ik weet sfeer en gezamenlijkheid te creëren. Ik zorg voor mensen en resultaten.

 "Prettig hoe je dingen oplost, weloverwogen, je laat ieder zijn zegje doen."
"Je hebt rust gebracht in de afdeling."

Interim management